a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Personalities

Lodewyk Spies

Lodewyk Spies

Lodewyk Spies, of soos almal hom ken, pastoor Lood, is 'n gekwalifiseerde CA wat belasting as spesialisrigting gekies het. Lodewyk het in 2008 voltyds die pastoor geword van 'n gemeente. In 2012 het hy besluit om hom voltyds toe te spits op dit waarvoor hy glo God hom geroep het.

 

 Get in touch

Adele: +27 (0)72 133 2370  |   Julita: +27 (0)79 716 4593